• گره امنیتی در فارس نداشتیم

    ایلنا: جانشین فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه تلاش شده که گره امنیتی در استان نداشته باشیم؛ اظهار کرد: مدیریت مطلوب بحران هایی مانند ۷ آبان، دی‌ماه ۹۶، موضوع…