• گلایه مردم زرقان از گرانی اجاره بهای مسکن

    برخی از مستاجران شهر زرقان از گرانی اجاره مسکن گلایه دارند و اجاره های سرسام آور مسکن موجب نارضایتی بسیاری ها در این شهر شده است. شعار سال: امروزه میتوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر را مسکن به حساب آورد اما تقریبا نیمی از مردم با این مشکل که چگونه باید مشکل مسکن را حل […]