نخستین همایش تخصصی فعالان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور فعالان فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس آغاز به کار کرد. " />امام صادق (ع) Archives | دیارحافظ