امام‌جمعه شهر بالاده کازرون گفت: بیانیه مقام معظم رهبری هفت محور جامع و کامل دارد که هرکدام الزامات خاص خود را دارد. " />امام جمعه شهر بالاده کازرون Archives | دیارحافظ