• حمایت اتاق بازرگانی شیراز از پژوهش های کاربردی حوزه آب

    شعار سال: به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، محمدصادق حمیدیان در کمیسیون کشاورزی این اتاق با موضوع مدیریت بحران آب در فارس بیان کرد: در دنیای امروز بحث تحقیق و توسعه جز ارکان توسعه است و اگر تحقیقات انجام شده در اختیار عامه ذی نفعان قرار نگیرد، کامل نیست. […]