• طاووس دروازه قرآن، ایستاده باز می گردد

    شیراز-ایرنا- فیلمی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که نشان می داد طاووس نشسته در میدان دروازه قرآن شیراز را بر کامیونی نهاده اند و حمل می کنند که مسئولان شهرداری شیراز گفته اند طاووس جدیدی را که حالت ایستاده دارد در این محل می گذارند.