• ضرر میلیاردی خرید اتوبوس‌ توسط شهرداری

    رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، خسارت وارده از خرید ۲۸۵ دستگاه اتوبوس توسط شهرداری که او آن را شو نمایشی توصیف کرد، را زیانی میلیاردی برای شهروندان این کلانشهر توصیف می‌کند. شعار سال: چند ماه قبل بود که در روزهای پایانی شورای چهارم، شهرداری ورود ۲۸۵ دستگاه اتوبوس مدرن درون‌شهری را جشن گرفت و طی […]