• نقش معادن در اقتصاد فارس یک درصد است

    استاندار فارس گفت: علی‌رغم وجود معادن فراوان در فارس اما نقش معادن در اقتصاد استان فارس به گفته‌ی کارشناسان تنها یک درصد است. شعارسال: استاندار فارس گفت: علی‌رغم وجود معادن فراوان در فارس اما نقش معادن در اقتصاد استان فارس به گفته‌ی کارشناسان تنها یک درصد است. اسماعیل تبادار چهارشنبه ۶ دی در جلسه شورای […]