مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: مهم‌ترین راه توسعه این منطقه، پیوند صنعت و دانشگاه برای کشف ظرفیت‌های نهفته منطقه است. " />اقتصاد غیردولتی Archives | دیارحافظ