• تذکرات به شهردار باید علنی باشد

    ایلنا: سخنگو شورای شهر شیراز با رد شائبه هر گونه سهم خواهی در خصوص دلیل اعلام تذکر به شهردار در جلسه علنی گفت: تذکرات به شهردار گاهی باید علنی باشد تا افکار عمومی و…