رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، شهید حججی‌ را نشانه بارز قدرت اعتقادی جوانان انقلابی دانست و گفت: با وجود توطئه دشمنان، جوانان نسل چهارم بیدار هستند. " />افکار امام Archives | دیارحافظ