• بودجه پارک‌های علم و فناوری ۷۳ درصد رشد داشته است

    معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بودجه پارک‌های علم و فناوری با حدود ۷۳ درصد رشد، بالاترین میزان رشد را داشته و این درحالی است که بودجه دانشگاه‌ها ۱۴ درصد و بودجه پژوهشگاه‌ها ۱۵ درصد رشد یافته است.