• افزایش ۲۰ درصدی دعاوی مربوط به آب در فارس

    شعارسال: علی القاصی مهر ظهر چهارشنبه در همایش ملی بحران آب، جرائم و آسیب ها با اشاره به اینکه حیات آدمی و همه موجودات زنده به آب وابسته است، گفت: بررسی تحولات و توجه به موضوع آب نشاندهنده وضعیت نگران کننده این مسئله است. وی با بیان اینکه یکی از چالش های زندگی بشری در […]