• پرداخت خسارت فعلا شامل سیل زدگان دروازه قرآن می شود

    شیراز-ایرنا- شورای مدیریت بحران شهرستان شیراز اعلام کرد: پرداخت وجه به آسیب دیدگان سیل شیراز در فرمانداری این شهرستان صرفا مربوط به خسارت دیدگان دروازه قرآن است لذا سایر شهروندان از مراجعه به فرمانداری شیراز خودداری کنند.