• فریب پیامک‌های معامله‌ سکه و اشیا‌ء باستانی را نخورید

    مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به داغ بودن بازار پیامک‌های دروغین در خصوص معامله سکه و اشیاء باستانی و طلا، گفت: مردم مراقب باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند. شعارسال: مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به داغ بودن بازار پیامک‌های دروغین در خصوص معامله سکه و اشیاء باستانی و طلا، گفت: […]