• زنگ تعطیلی کشاورزی در روستاها به صدا درآمد

    روستای گرمنجان، یکی از روستاهای بخش کربال شهرستان خرامه است که این روزها کشاورزی در آن تعطیل شده و به گفته یکی از اهالی امسال جز مقداری کم هیچ یک از زمین‌های کشاورزی زیر کشت نرفته است. شعارسال: روستای گرمنجان، یکی از روستاهای بخش کربال شهرستان خرامه است که این روزها کشاورزی در آن تعطیل […]

  • مدیران فارس برای ایجاد اشتغال برنامه کاربردی ارائه کنند

    شعارسال: به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، اسماعیل تبادار در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: توسعه کارآفرینی و اشتغال یکی از مسائل مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و تمامی مسئولان ارشد نظام می باشد. وی افزود: برای تحقق اشتغال و کارآفرینی باید از […]