امام جمعه زاهدشهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی آبروی این منطقه است و همه ادارات برای حل مشکلات دانشگاه و جذب دانشجو کمک کنند. " />اسکان مهمانان نوروزی Archives | دیارحافظ