رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا گفت: فرهنگ بزرگداشت و یاد شهدا موجب ایجاد روحیه مقاومت، استقامت و شکست‌ناپذیری در مقابل دشمن می‌شود. " />اسلام ناب محمدی Archives | دیارحافظ