• معاون اول رئیس جمهوری: همدلی انقلابی را تکرار کنیم

    شیراز- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که انقلاب اسلامی مانند ایران، امام و رهبری متعلق به همه ایرانیان است، به سال های نخست انقلاب اشاره کرد و گفت: به یاد بیاوریم روزهایی که در کنار هم بودیم و دوباره آن روزها را تکرار کنیم؛ امروز به همان همدلی و همزبانی نیاز داریم.