دبیر کمیته تحلیل و بررسی مسائل سیاسی سازمان بسیج اساتید استان فارس گفت: دشمنی جهان غرب با ملت و دولت ایران به علت استقلال‌طلبی و اسلام‌خواهی آنهاست. " />استقلال طلبی Archives | دیارحافظ