• دانشگاه علمی کاربردی کازرون؛ بنگاه اقتصادی یا الگوی مدیریت فامیلی؟!

    شعارسال: دانشگاه علمی کاربردی شهرستان کازرون که در بهمن ۸۷ با هدف ارتقای سطح کیفی مهارت‌های اشتغال زا در این شهرستان تأسیس شد بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال نتوانسته است خود را به عنوان مرکزی آموزشی با جایگاهی مطلوب به جامعه معرفی کند. به کارگیری پر از ابهام هیئت علمی و وابستگی های […]