مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، رسالت دانشگاه آزاد سپیدان برای اجرایی‌کردن بیانیه گام دوم انقلاباسلامی را تشریح کرد. " />احمد مصلی‌نژاد Archives | دیارحافظ