• «خاتون آب و آیینه» توانست هدف كلی مكتب اسلام را به نمایش بگذارد

    گروه فرهنگی ـ مسئول تأمینی سپاه فجر فارس اعتقاد دارد كه نمایش چند رسانه‌ای«خاتون آب و آیینه» توانسته آنچه كه هدف كلی مكتب اسلام را به خوبی به نمایش بگذارد. احسان‌الله خرمی، مسئول تأمینی سپاه فجر فارس در حاشیه اكران نمایش چند رسانه‌ای «خاتون آب و آیینه» در گفت‌وگو با ایكنا از فارس، اجرای چنین […]