• بازدید نمایندگان رسانه‌های خارجی از طرح‌های اقتصادی و فرهنگی شیراز

    رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس از بازدید جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی از طرح‌های مهم عمرانی شیراز خبر داد. شعار سال: ساسان تاجگردون رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس، اظهار کرد: جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی، در بازدید از خط یک و دو قطار شهری شیراز و ورزشگاه ۵۰ هزار […]