• ورود دستگاه قضایی به سهل‌انگاری‌ها در حادثه شیراز

    شیراز (پانا)_ به گفته‌ی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با شروع باران تمامی کنار گذر های رودخانه خشک  و زیر گذر های سطح شهر بسته شدند . محمد هادی قانع در گفت و گو با پانا افزود: در ساعات گذشته بیش از ۸۰ عملیات از سوی سازمان آتش نشانی در سطح […]

  • انجام بیش از ۸۰عملیات آتش نشانی در یک روز در شیراز

    شیراز (پانا)_ به گفته‌ی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با شروع باران تمامی کنار گذر های رودخانه خشک  و زیر گذر های سطح شهر بسته شدند . محمد هادی قانع در گفت و گو با پانا افزود: در ساعات گذشته بیش از ۸۰ عملیات از سوی سازمان آتش نشانی در سطح […]