• معاون فرهنگی شهرداری شیراز منصوب شد

    گروه فرهنگی ـ طی حكمی از سوی شهردار شیراز، ابراهیم گشتاسبی‌راد، به عنوان معاون فرهنگی این سازمان منصوب شد. به گزارش ایكنا از فارس، حیدر اسكندرپور، شهردار شیراز طی حكمی ابراهیم گشتاسبی‌راد، سرپرست سابق دانشگاه شیراز را به عنوان معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این سازمان منصوب كرد.شهردار شیراز در […]