جانشين انتظامی شهرستان داراب از توقيف يك دستگاه پيكان بار و كشف ۷۲ كيلو و ۹۴۰ گرم حشيش خبر داد. " />آنا Archives | دیارحافظ