• آموزش عشایری ، یادگار جاویدان بهمن بیگی

    شیراز- ایرنا- اولین ها همیشه به یادگار می مانند اولین قدم زدن کودکان یا اولین کلمه ای که آنها صحبت می کنند یا اولین معلمی که دریچه ای از علم را پیش روی افراد باز می کند و آنها را از جهل و تاریکی به سمت نور و روشنایی هدایت می کند ،محمد بهمن بیگی هم در آموزش عشایری ایران جزو اولین ها بود.