قائم‌مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی گفت: تنها راه مقابله با تحریم ناجوانمردانه دشمنان تحقق اقتصاد مقاومتی است. " />آمریکا Archives | دیارحافظ