• نیاز به دماسنج آسیب اجتماعی

    در این یادداشت آمده است: آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قابل کنترل و پیشگیری هستند که در اکثر جوامع وجود داشته و بر عملکرد اعضای آن تأثیر می گذارند اما، آنچه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش آنها به علل به وجود آورنده آسیب ها و […]

  • اورژانس اجتماعی تابوشکن اعلام خشونت‌های خانگی

    شیراز- ایرنا- راه‌اندازی اورژانس اجتماعی و گسترش آن در چند سال اخیر تابو بودن اطلاع‌رسانی خشونت‌های خانگی را شکسته است و هم به منزله عامل پیشگیرنده و هم عامل درمانی آسیب‌های عمیق روحی و تألمات را درمان می‌کند.