مدیر گروه رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم از برگزاری دومین دوره آزمون جامع پرستاری این دانشگاه با حضور ۱۰۲ دانشجو خبر داد. " />آزمون جامع Archives | دیارحافظ