معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گفت: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا وظیفه ماست و موجب برکات فراوانی برای آیندگان خواهد بود. " />آرمان‌های شهدا Archives | دیارحافظ