• هندوانه هایی که در کم آبی فارس کشت می شوند

    بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند کشت هندوانه نیاز به آب زیاد دارد و با توجه به خشکسالی‌های پی درپی و تداوم آن این محصول آب بر را نباید کاشت، اما «احمد دهقان»، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس معتقد است که هندوانه محصول آب بر نیست در حالی که برخی متخصصان با ارائه […]