کد خبر: 11380تاریخ انتشار : ۱۴:۳۰:۲۳ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۲۰۰ هنرآموز و استادکار امسال در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند

۳۲۰۰ هنرآموز و استادکار امسال در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند

۳۲۰۰ هنرآموز و استادکار امسال در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند


۳۲۰۰ هنرآموز و استادکار امسال در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند