کد خبر: 49350تاریخ انتشار : ۱۸:۲۴:۱۲ - یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

کشف بیش از ۱۰ تن هیزم و چوب جنگلی قاچاق در فارس

ایلنا: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس از کشف بیش از ۱۰ تن هیزم و چوب‌آلات جنگلی قاچاق در اراضی ملی استان فارس خبر داد.

کشف بیش از ۱۰ تن هیزم و چوب جنگلی قاچاق در فارس

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس از کشف بیش از ۱۰ تن هیزم و چوب‌آلات جنگلی قاچاق در اراضی ملی استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهرزاد بوستانی با بیان اینکه در طول تعطیلات امسال کمترین تعرض و تصرف را به اراضی دولتی داشتیم اظهار داشت: باگشتهاینظارتی مأموران یگان حفاظت منابع طبیعیشهرستانهایفارس و نیز همکاری خوب دستگاه قضائی و برقراری کشیک حفاظت از اراضی ملی بهصورت۲۴ ساعته و شبانهروزی در ایام نوروز از عرصههای وسیع استان حفاظت و حراست شد.

وی افزود: در این ایام تیمهای گشت در تمامشهرستانهابرای حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با متخلفان و متصرفان به طور آماده باش بودند.

بوستانیگفت: این محمولهها شامل ۱۰ تن و ۲۶۰ کیلوگرم هیزم ،۴۱۰ کیلو گرم زغال ،۶۵۹ کیلوگرم گیاه مرتعی بیلهرو نیز تعداد۵۰۰ بوتهآنغوزهبوده که به همت و تلاشیگانهایحفاظتشهرستانهایفیروزآباد، سپیدان وممسنی کشف و ضبط شد.

وی بیانکرد: در این ارتباط نیز تعداد زیادی خودرو توقیفو افرادمتخلف دستگیرشده نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی فارس با بیان اینکه در این عملیاتها سودجویان قصد خروج محمولههای غیرمجاز از طریق گلوگاههایپنهان مرزی درشهرستانهارا داشتند افزود: در برخی از کشفیات صورت گرفته قاچاقچیان با ترفندهای زیرکانه ردیف زیرین خودروها را چوبهای جنگلی و اطراف و روی آن را با علوفه جا سازی کرده بودند که با رصد و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت این محمولهها از مقصد نهایی خود باز ماندند.

وی همچنین از دستگیری متجاوزان و مخربان اراضی ملی در بخش دیگری از اراضی ملی خبر داد و افزود: در این عملیات نیز مأموران یگان حفاظت شهرستان حین گشت زنی شبانه متوجه حضور یک دستگاه بیل مکانیکی در عرصه شدند که در تاریکی شب و با استفاده از چراغ قوه قصدگودهزنی جهت غرس غیر مجاز نهال در اراضی ملی را داشتند کهبلافاصه افراد متخلف دستگیر، ادوات جرم توقیف و به پارکینگ شهرداری انتقال یافت.

بوستانی با بیان اینکه قطع درختان جنگلی به هر طریق ممکن جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد اظهار داشت: در راستای صیانت از جنگلها و حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد


منبع :: https://www.ilna.ir