به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس ، سیداسلام موسوی اظهارداشت : با توجه به تلاشهای مدیرکل ورزش و جوانان فارس خوشبختانه در فصل پایانی سال ۹۷ اعتبارات خوب و مناسبی از طرف وزارت ورزش و جوانان به فارس اختصاص داده شد که از این منابع مالی کمکهای شایانی به ورزش استان تزریق گردید که امیدوارم این حمایتهای مالی تا پایان سال جاری هم ادامه داشته باشد .
معاون توسعه منابع و پشتیبانی در ادامه افزود : تاکنون کمک های قابل توجهی به هیات های ورزشی استان شده است که با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته در این حوزه در جهت ارتقا ورزش استان بیش از گذشته ، این حمایتها به ورزش قهرمانی و همگانی ادامه خواهد داشت و انشالله در سال ۹۸ با تلاشهای همکاران ما در حوزه ورزش قهرمانی ورزشکاران در مسابقات مختلف ورزشی داخلی و بین المللی بتوانند نتایج قابل قبولی کسب کنند .
موسوی با بیان اینکه در سال جاری حمایتهای ما باید بیش از گذشته باشد اظهار داشت : سال آینده مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو را در پیش داریم و امسال هم بیشترین انتخابی جهت حضور ورزشکاران در این رویداد بزرگ جهانی را در پیش رو خواهیم داشت به همین دلیل در امر پشتیبانی از ورزشکاران فارس بیشترین تلاشها را انجام می دهیم تا به یاری خدا قهرمانان فارس با خیال راحت به فکر دریافت هرچه بیشتر سهمیه المپیک باشند و در توکیو۲۰۲۰ سکوهای قهرمانی را کسب نمایند .
معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان فارس اشاره ای به ورزش شهرستانها داشت و درباره حمایتهای مالی از آنها گفت : بحث ماده ۸۸ اماکن ورزشی در شهرستانهای فارس ازاولویتهای مهم معاونت منابع توسعه و پشتیبانی می باشد که این موضوع با تعامل روسای ادارات شهرستان انجام می شود و برخی از این اماکن ورزشی از طریق روند قانونی به هیاتهای ورزشی واگذار می گردد و همچنین تعداد دیگری از این اماکن ورزشی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می گردد که درآمد حاصل از آنها به ورزش همان شهرستان اختصاص می یابد تا حمایت بیشتری از ورزش شهرستانها صورت پذیرد.
موسوی همچنین درباره کمکهای مالی به حوزه جوانان هم توضیحاتی داد و گفت : در واقع ورزش و جوانان دو بال نزدیک در وزارت ورزش هستند و در این اداره هم توجه ما به حوزه جوانان بسیار خوب و اثرگذار می باشد و هرآنچه باید دغدغه ورزش را داشته باشیم به همان اندازه حوزه جوانان را هم حمایت می کنیم .
سیداسلام موسوی در پایان از مقام عالی وزارت ورزش و جوانان و همچنین معاونین ایشان و نیز مساعدت های استاندار فارس و مدیرکل ورزش و جوانان تشکر و قدردانی کرد .