به گزارش خبرنگار برنا از فارس،دراین سومین رویدادکافه کارآفرینی،علیزادهمدیر و موسس آرایشگاه های زنجیره ای گیلان فارس به انتقال تجارب خود درحوزه اشتغال و کارآفرینی پرداخت.
رویداد کافه کارافرینی با هدف انتقال تجارب کارافرینان آموزش مفاهیم کار آ فرینی، ایجاد ارتباط نزدیک بین علم و عمل معرفی الگوهای موفق برگزار می شود.
ارتباط گیری و شبکه سازی در جهت پیشبرد اهداف کارآفرینی تسهیلگری و فرهنگ سازی در حیطه کارآفرینی از دیگر اهداف برگزاری رویداد کارآفرینی توسط موسسه مردم نهاد عصر نو آوران جوان است.