کد خبر: 10424تاریخ انتشار : ۲۳:۵۸:۳۰ - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

وداع با پیکر آیت الله ایمانی در شیراز

وداع با پیکر آیت الله ایمانی در شیراز

وداع با پیکر آیت الله ایمانی در شیراز


وداع با پیکر آیت الله ایمانی در شیراز