کد خبر: 11497تاریخ انتشار : ۱۳:۵۴:۵۸ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱درصد صادرات سیمان کشور در اختیار فارس است

۱۱درصد صادرات سیمان کشور در اختیار فارس است

۱۱درصد صادرات سیمان کشور در اختیار فارس است


۱۱درصد صادرات سیمان کشور در اختیار فارس است