کد خبر: 5050تاریخ انتشار : ۱۰:۴۳:۰۸ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

۹۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در جهرم پر شده است

۹۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در جهرم  پر شده است

۹۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در جهرم پر شده است


۹۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در جهرم پر شده است