کد خبر: 4446تاریخ انتشار : ۱۳:۴۰:۰۸ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

۸ مرکز جامع سلامت در جهرم بهره برداری می شود

۸ مرکز جامع سلامت در جهرم بهره برداری می شود

۸ مرکز جامع سلامت در جهرم بهره برداری می شود


۸ مرکز جامع سلامت در جهرم بهره برداری می شود