کد خبر: 6037تاریخ انتشار : ۱۲:۰۹:۱۶ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

۸۵ هزار و۶۰۰ خانوار توسط آموزش و پرورش فارس اسکان داده شدند

۸۵ هزار و۶۰۰ خانوار توسط آموزش و پرورش فارس اسکان داده شدند

۸۵ هزار و۶۰۰ خانوار توسط آموزش و پرورش فارس اسکان داده شدند


۸۵ هزار و۶۰۰ خانوار توسط آموزش و پرورش فارس اسکان داده شدند