کد خبر: 14064تاریخ انتشار : ۱۰:۱۶:۱۵ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

۸۵۰ نفر در حوزه صنایع دستی آموزش دیده اند

۸۵۰ نفر در حوزه صنایع دستی آموزش دیده اند

۸۵۰ نفر در حوزه صنایع دستی آموزش دیده اند


۸۵۰ نفر در حوزه صنایع دستی آموزش دیده اند