کد خبر: 6114تاریخ انتشار : ۱۱:۵۶:۲۵ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در کشور

۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در کشور

۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در کشور


۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در کشور