کد خبر: 1740تاریخ انتشار : ۱۷:۲۰:۰۹ - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

۳ پرونده آثار ناملموس استان فارس در صف ملی‌شدن قرار گرفت

۳ پرونده آثار ناملموس استان فارس در صف ملی‌شدن قرار گرفت

مسئول حوزه مطالعات مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی فارس از ارسال پرونده ۳ اثر معنوی برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.


مسئول حوزه مطالعات مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی فارس از ارسال پرونده ۳ اثر معنوی برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.