کد خبر: 12626تاریخ انتشار : ۹:۲۹:۱۰ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

۳۷ نفر قربانی گاز منواکسید کربن

۳۷ نفر قربانی گاز منواکسید کربن

۳۷ نفر در فارس، پارسال بر اثر مسمومیت ناشی از منواکسید کربن جان خود را از دست دادند.

۳۷ نفر در فارس، پارسال بر اثر مسمومیت ناشی از منواکسید کربن جان خود را از دست دادند.