کد خبر: 12070تاریخ انتشار : ۱۰:۴۰:۱۵ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

۳۷۰۰برنامه در قالب گرامیداشت یادروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود

۳۷۰۰برنامه در قالب گرامیداشت یادروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود

۳۷۰۰برنامه در قالب گرامیداشت یادروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود


۳۷۰۰برنامه در قالب گرامیداشت یادروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود