کد خبر: 13894تاریخ انتشار : ۱۵:۲۸:۴۹ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

۳۱ خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

۳۱ خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

پایان خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل است.


پایان خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل است.