کد خبر: 12467تاریخ انتشار : ۱۰:۳۰:۳۱ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

۲ رویداد تجسمی همزمان با «روز ملی اهدای عضو» برگزار شد

۲ رویداد تجسمی همزمان با «روز ملی اهدای عضو» برگزار شد

۲ رویداد تجسمی همزمان با «روز ملی اهدای عضو» برگزار شد


۲ رویداد تجسمی همزمان با «روز ملی اهدای عضو» برگزار شد