کد خبر: 12708تاریخ انتشار : ۷:۱۰:۲۹ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

۲۶ خرداد، آخرین مهلت ارسال آثار به همایش کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۲۶ خرداد، آخرین مهلت ارسال آثار به همایش کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۲۶ خرداد آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به دومین همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات اعلام شد.


۲۶ خرداد آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به دومین همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات اعلام شد.